Документи та звітність

Статут ПАТ «ЮСБ БАНК»

ЗАЯВА про визнання кредитором:

Заява про визнання кредитором фізичної особи згідно договору

Заява про визнання кредитором фізичної особи згідно квитанцій

Заява про визнання кредитором Юридичної особи

 

Положення

Структура власності Банку

Звітність

Річні фінанcові звіти

Річний звіт Емітента ЦП за 2015 рік

 

Річнi звіти

Квартальнi фінансовi звіти

Аудит

Висновки аудиторів

Висновки ревізійної комісії

 

Ліцензія

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій

Банківська ліцензія

 

Документи ПАТ «ЮСБ Банк»

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Особлива інформація емітента

Протоколи загальних зборів

Оголошення про загальні збори

 

ЄДР

Виписка з Єдиного державного реєстру

 

ЄГРПОУ

Гарантія вкладів

Інформація про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Дивіденди

Архів тарифів